Bark 

Dekorflis

Kakaoflis

Jord

Bark

løsvare

   
Firma Tlf. - Faks

E-post - web - Info.

Agro-bark Norge A/S
Elvesletta 5, 
2323 Ingeberg.
62 53 47 11 agrobark@online.no
Nordic Garden AS
3160 Stokke
33 38 18 10  
Jaco, A/S
3330 Skotselv
32 75 63 70  
Utengen Hagebark
3420 Lierskogen
32 85 85 50  
Lunder Gunnar Dekkbark
1929 Auli
63 90 51 16  
Nittedal Torvindustri A.S
2260 Arneberg
62 95 58 20  
Norsk Jordforbedring A/S
4886 Grimstad
37 09 09 00  
Rolf Grohs A/S 
3923 Porsgrunn
35 51 64 30  
Norbark
3420 Lierskogen
41 55 22 35  

sekkevare

   
Firma Tlf. - Faks

E-post - web - Info.

Nittedal Torvindustri A.S
2260 Arneberg
62 95 58 20  
Nordic Garden AS
3160 Stokke
33 38 18 10  
     

Furubark

   
Firma Tlf. - Faks

E-post - web - Info.

Nittedal Torvindustri A.S
2260 Arneberg
62 95 58 20  
Nordic Garden AS
3160 Stokke
33 38 18 10  
     

Dekorflis

Firma Tlf. - Faks

E-post - web - Info.

Norsk Jordforbedring A/S
4886 Grimstad
37 09 09 00  
     
     
     
     

Kakaoflis

Firma Tlf. - Faks

E-post - web - Info.

Lotus-Bio A/S
1581 Rygge        Omtale
69 28 37 22 Produkt info.
     
     
     
     

Jord 

løsvare

   
Firma Tlf. - Faks

E-post - web - Info.

Franzefoss Kalk AS
Olav Ingstadsv. 5
1309 Rud     
Firma info 
67 15 20 00
67 15 20 61
sveinung.folkvord@franzefoss.no
www.franzefoss.no
Produkt info.
Grefsrud A/S
2050 Jessheim
63 97 73 30  
Nordic Garden AS
3160 Stokke
33 38 18 10  
Isaksen og Løvås AS 32 24 42 00  
Jaco, A/S
3330 Skotselv
32 75 63 70  
Knutsen A. Transport AS
1370 Asker
66 98 90 08  
Lindum Vekst A/S
3036 Drammen
32 21 09 00  
Myrvang John AS
Postboks 1085, Flatum
3503 Hønefoss      KART
32 18 18 00 post@myrvang.no
www.pukkogsand.no
Nittedal Torvindustri A.S
2260 Arneberg
62 95 58 20  
Norsk Ferdigplen AS
1960 Løken
63 85 01 76  
Norsk Jordforbedring A/S
4886 Grimstad
37 09 09 00  
Sundland sag
3160 Stokke
33 33 61 05  
Østlandsjord AS
1340 Skui
67 13 39 92  

sekkevare

   
Firma Tlf. - Faks

E-post - web - Info.

Nittedal Torvindustri A.S
2260 Arneberg
62 95 58 20  
Nordic Garden AS
3160 Stokke
33 38 18 10  
Norsk Jordforbedring A/S
4886 Grimstad
37 09 09 00  

<< tilbake til DE GRØNNE SIDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*