Bredde: 650 pixels
Høyde:  60 pixels

Det grønne leverandørregister  (1 års avtaler)
Oppføring med navn/poststed: Gratis
Oppføring 1:(grunnpris) adr./tlf./faks/e-post
Oppføring 2: som oppføring 1 + firma informasjon
Oppføring 3: som oppføring 2 + produkt informasjon
Oppføring 4: som oppføring 3 + web. link
Oppføring 5: som oppføring 2 + web. link
Spesialtjenestene firma og produkt informasjon tilbys på det grønne leverandørregisteret.
Firma informasjon: 
Dette omhandler en "mindre" omtale om firma, produkter, spesialiteter, ansatte m.m. (ingen bilder)  
Produkt informasjon: 
Større presentasjon av f.eks. produkter, prisliste, salgsbrosjyre etc. 
Pris etter avtale.
Eks. finner du  her>>

Bredde: 150 pixels
Høyde:  200 pixels


Dette er kun en mal for annonser, har du ønske om annonse i andre mål, og på spesielle sider er vi selvfølgelig behjelpelig så langt det lar seg gjøre.

Send en E-mail til annonse@utemiljo.info eller ring oss på tlf.: 32 88 05 45, 
og vi vil gi deg et tilbud.