NYTTIGE LINKER

Er det noen linker du savner så send en E-mail til post@utemiljo.info

Utdannelse

"Grønne" linker

Diverse

Tidsskrifter

Organisasjoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdannelse

Informasjon ang:

Anleggsgartnerfaget

Anleggsmaskinførerfaget 

Steinfaget


Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget
*
Opplæringskontoret for anlegg- og bergfagene Opplysninger på nett ligger under MEF

Drammen tekniske fagskole
3007 Drammen 
Skole er den eneste i landet som har fordypningen på bygg og anleggslinjen.
Anleggsgartner er en av de tre fordypningene du kan velge på bygg og anleggslinjen.
Anleggsgartnerteknikerlinje nedlagt 2004.

Hjeltnes 
gartnarskule

5730 Ulvik
Hjeltnes gartnarskule ligg vakkert til inst i Hardangerfjorden i Ulvik. Skulen har lange tradisjonar og har vært med på å byggja opp hagebruksmiljøet på vestlandet.
Tilbyr: GK Naturbruk, VK1 Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg.

*

Lier videregående skole
3400 Lier

Tilbyr: GK Naturbruk

Gjennestad
Gartnerskole

3160 Stokke
Gjennestad Gartnerskole  ligger sentralt i Vestfold, har internat og kan ta opp elever fra hele landet. 
Skolen er en kristen privatskole, eid av Normisjon.
Tilbyr:
GK Naturbruk, VK I  gartneri og hagebruk, VK II  gartner, VK I  anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg,  VK I blomsterdekoratør, VK II almenfaglig påbygging, Yrkeskurs golfbanefag

Hvam videregående 
skole

2165 Hvam
Hvam i Akershus, er en av de større naturbruksskolene i landet. Har egen golfbane.
Tilbyr: GK Naturbruk, VK1 Anleggsgartner, driftsoperatør idrettsanlegg og Greenkeeperlinje.

Kalnes videregående 
skole

1712 Grålum

Kalnes ligger vakkert til ved Vestvannet, ca. 6 km fra Sarpsborg sentrum ved E6.
Tilbyr: GK naturbruk, VKI og VKII gartner, VKI anleggsgartner og VKI blomsterdekoratør.

KAG. as
Postboks 527,
3412 Lierstranda
Privat "kompetansesenter anleggsgartner".
Tilbyr: 
"Yrkesteori til fagbref som praksiskandidat gjennom fjernundervisning"

Lyngdal Jordbruksskole, 
4580 Lyngdal
Kristen videregående skole.
Studieretninger på KVS er:
Naturbruk (agronom, naturforvalter, hestefaglært eller generell studiekompetanse), IKT-driftsfag, Idrettsfag, Allmennfaglig påbygging, Byggfag.
Tilbyr: GK Naturbruk+

Levanger videregående skole
7600 Levanger
Tilbyr: Grunnkurs naturbruk, VKI Gartneri og hagebruk, VKI Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg, VKII Gartner.

Universitetet for miljø- 
og biovitenskap

1432 Ås
UMB (tidligere NLH) tilbyr en 5-årig utdannelse på universitetsnivå. Du kan studere 12 forskjellige studieprogram. I tillegg kan du studere 3 Mc. grader og det finnes utdanningstilbud i flere korte studier og vekttall givende etter og videreutdanningskurs.

Skjetlein videregående skole
7083 Leinstrand
Vi utdanner folk for yrkeslivet innen naturbruksfag (f.eks. landbruk, naturforvaltning, miljø osv.) og blomsterdekorering.
I tillegg har vi gode allmennfagtilbud på alle kurs, noe som gir studiekompetanse for høyere utdanning

Rå 
videregående skole

Rå Videregående 
Skole

9475 Borkenes

Dersom du er interessert i å skaffe deg ei solid fagutdanning - enten som anleggsgartner, driftsoperatør idrettsanlegg eller som gartner. 
Rå videregående skole er også det sentrale stedet i Nord-Norge for kurs og etterutdanning i gartnerfaget.

* * *

"Grønne" linker

Botaniske hager/arboreter

* *

*

NLF er en ikke-økonomisk organisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet i barns lekemiljø.
Gjennom kursvirksomhet og utvikling av kunnskap, ønsker man å heve kunnskapsnivået i Norge på sikkerhet og kvalitet i barns lekemiljø.

Botanisk hage

*
*

Botanisk museum

*

Sages

SAGES er en del av et Eu-finansiert forskningsprogram, målsettinga er ei mer varig grasmark ved bruk av mer peresistente gress-sorter. Planteforsk og Inst. for kjemi og bioteknologi, NLH deltar. Av særlig interesse for frøprodusenter/ansvarlige for gressetablering under vanskelige forhold/greenkepere.

Planteforsk         

Planteforsk-nasjonal kunnskapsbedrift underlagt landbruksdepartementet med 15 små og store fagsentra over hele landet. Myndighetene har tillagt Planteforsk en, med basis i forskning og utviklingsarbeid (FoU),  sentral oppgave i bl.a undervisning og konkurransekraftig næringsutvikling.

Diverse


Regelhjelp

Regelhjelp.no skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket på følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, elektriske anlegg og -utstyr, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet og produktsikkerhet.


Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.
Fortidsminneforeningen *
Helse, miljø og sikkerhet Statlig side for Helse, Miljø og sikkerhet (H.M.S.)
Siden gir god hjelp til å komme i gang og å utføre godt HMS arbeid i bedriften.
HMS-publikasjoner for Bygge-og anleggsvirksomhet:

Norsk Lysingsblad 
Postboks 
8129 dep.
N-0032 Oslo

Norsk Lysningsblad utgis av Statens Forvaltningstjeneste.
Merk deg spesielt kunngjøringsdatabasen DOFFIN 
Her finner du oversikt over alle anbud over Kr 200.000 utlyst av det offentlige. 
Egen avdeling for Bygg og Anlegg.

Riksantikvaren *

Statens vegvesen  Biblioteket. Her finner du både FoU rapport om "Byens liv-gaten som sosial arena" og info om lærlingplass (anleggsgartner). 
Vegmeldinger anbefales. 

Meteorologiske institutt *
NBR skal sørge for at BA-bransjen får de standarder den trenger for å utføre sine oppgaver på en rasjonell og økonomisk måte til nytte for hele samfunnet. I dag er en stor del av NBRs arbeid knyttet til europeisk og internasjonal standardisering.
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

<<tilbake til TOPPEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*