ANBUD
Kilde til alle anbud: Norsk Lysningsblad (DOFFIN-database) såfremt ikke annet er angitt.
Vi tilbyr denne oversikten for å forenkle hverdagen for bransjen, men garanterer ikke at vi får med alt. Gå evnt. til Doffin-database her>> 
Utlagt: 16.05.2006
Fylke: Østfold Frist utlevering av anbud: 12.06  Frist innlevering: 19.06.2006
Multiconsult Drift og skjøtsel av uteanlegg - Byrommet i Askim
Utlagt: 16.05.2006
Fylke: Oslo Frist utlevering av anbud:   Frist innlevering: 08.06.2006
Oslo Kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten Opparbeidelse av felles uterom/gårdsrom i kvartal på Meyerløkka i Oslo
Utlagt: 16.05.2006
Fylke: Troms Frist utlevering av anbud:   Frist innlevering: 09.06.2006
Asplan Viak AS Utomhusarbeider Gjærsletta barnehage
Utlagt: 03.05.2006
Fylke: Møre og Romsdal Frist utlevering av anbud: 10.05  Frist innlevering: 02.06.2006
Hammerø & Storvik Kristiansund AS Atlanten videregående skole - utomhusanlegg
Utlagt: 03.05.2006
Fylke: Buskerud Frist utlevering av anbud: 18.05  Frist innlevering: 06.06.2006
Modum kommune teknisk etat Ballbinge - Stalsberg skole
Utlagt: 21.04.2006
Fylke: Nordland Frist utlevering av anbud: 05.05  Frist innlevering: 19.05.2006
Norconsult AS Aspåsen skole, opprusting uteområde (Bodø)
Utlagt: 27.04.2006
Fylke: Troms Frist utlevering av anbud: 08.05 Frist innlevering: 15.05.2006
Statsbygg Nord Vedlikehold av grøntanlegg ved Statsbyggs eiendommer i Tromsø
Utlagt: 22.03.2006
Fylke: Nordland Frist utlevering av anbud:     Frist innlevering: 28.04.2006
Vefsn kommune, Park og Idrett Byparken i Mosjøen - rehabilitering og nyanlegg
Utlagt: 06.04.2006
Fylke: Oslo Frist utlevering av anbud:   Frist innlevering: 21.04.2006
Omsorgsbygg Oslo KF Furuset sykehjem - sansehage

  Tidligere utlyste anbud

til Utemiljø.info>>