Landskapsarkitektkontorer

Frittstående 
Landskapsarkiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NLA

Oslo/Akershus Østlandet Sør/Vestlandet Trønderlag / Nord Norge
oslo

Oslo/Akershus

Firma Telefon Telefaks E-post/Nettside

Konsulentkontorer 

Arkitektskap
Seildukgr. 25
0553 Oslo
23 23 38 10   post@arkirektskap.no
www.arkitektskap.no
Asplan Viak AS
Rådhustorget 5
1301 Sandvika               Hageplanlegging
67 52 52 00 67 52 52 99 sandvika@asplanviak.no
Interconsult ASA
Grensevn. 88
0605 Oslo
21 0 92 00   mao@interconsult.com
www.interconsult.com
Multikonsult AS Oslo, 
Avd. Plan og Infrastruktur

Rolfstangv. 12, Snarøya
1330 Fornebu
21 52 23 58
21 52 23 59
  Formebu@multiconsulent.no
www.multiconsult.no
Multikonsult AS Seksjon 13.3 Landskapsarkitekter
Hoffsv. 1
0213 Oslo
21 51 50 00   Formebu@multiconsulent.no
www.multiconsult.no
Norconsult AS - Sandvika
Vestfjordgt. 4
1338 Sandvika
67 57 10 00
67 57 17 63
  asu@norconsult.no
www.norconsult.no
Reinertsen Landskap
Thunesv. 2
0213 Oslo
24 11 14 50   knut@seberg.no
Snøhetta AS
Skur 39 - Vippetangen
0150 Oslo
24 15 60 60   post@snoarc.no
www.snohetta.com
SWECO Grøner AS
Fornebuv. 1
1327 Lysaker
67 12 80 00   trond.simensen@sweco.no
www.sweco.no
Øvre Romerike Prosjektering AS
Gjensidigegaarden, Storgt.11
2051 Jessheim
63 94 24 40 63 97 49 94 il@orp.no

Landskapsariktektkontorer

Bjørbekk & Lindheim AS
Landskapsarkitekter MNLA

Sagvn. 23 a
0459 Oslo
22 04 04 60 22 04 04 85 firmapost@bjorbekk-lindheim.no
Blå Landskapsarkitekter MNLA AS
Rådhuspl. 15
1431 Ås                           Hageplanlegging
64 94 39 45 64 94 39 46 post@blaveis.no
www.blaveis.no
FormEiendom AS
Vendla 76,
1397 Nesøya                    Hageplanlegging
66 98 19 33   formeiendom@online.no
Grindaker AS
Waldemar Thranesgt. 73
0175 Oslo
22 36 86 30 22 36 86 65 firmapost@grindaker.no
www.grindaker.no
Gullik Gulliksen AS
Landskapsarkitekter MNLA

Wergelands v. 25
0167 Oslo                        Hageplanlegging
22 60 10 71 22 69 85 78 firmapost.oslo@gullikgulliksen.no
IN’BY Institutt for byutvikling
Fredensborgv. 4
0177 Oslo
22 94 24 10 22 94 24 01 inby@inby.no
www.inby.no
Inter Pares AS
Fornebuv. 11
1327 Lysaker
67 12 80 80
90 17 95 73
67 12 82 12 einar.berg@interpares.no
www.interpares.no
Landskapsarkitekt MNLA
Cecilie Kinstad

Garderbakken 23
1900 Fetsund                   Hageplanlegging
63 88 06 44
99 73 82 81
  ck@sensewave.com
Landskapsarkitekt MNAL 
Jacek Robert Leski

Holmenkollv. 8c
0376 Oslo                       Hageplanlegging
67 07 21 22
907 69 935
  knostran@online.no
Landskapsarkitekt MNLA 
Knut Olav Amundsen Strand

Nordby
1482 Nittedal                    Hageplanlegging
67 07 21 22
907 69 935
85 02 20 02 knostran@online.no
Landskapsarkitekt/sivilarkitekt 
Rolf Gulbrandsen MNAL

Pålsv. 17
1445 Heer                        Hageplanlegging
64 93 21 79   gulbr@sensewave.com
Landskapsfabrikken 
landskapsarkitekter MNLA

Seilduksgt. 25 C
0553 Oslo

22 87 18 80

22 87 18 81
post@landskapsfabrikken.no
Nilsen Landskap
Henrik Ibsensgt. 5
0179 Oslo
22 94 24 05
932 64 815
  askild@nilsen-landskap.no
www.nilsen-landskap.no
Remark ! Landskap as
Drammensvein 130-A5
0277 Oslo                        Hageplanlegging
22 50 70 99
920 57 200
22 50 75 92 remark@online.no
www.remark-landskap.no
Romerike Plan og Miljø
Postboks 415
2051 Jessheim
63 98 25 25
915 52 223
63 92 85 69 romplan@start.no
Strek & linje 
landskapsarkitekter MNLA

Rådhusv. 21 a
2050 Jessheim       
63 98 34 86
975 06 054
22 92 60 01 s.l.jensen@c2i.net
Sundt & Thomassen AS 
Landskapsarkitekter MNLA

Postboks 153 
1378 Nesbru                     Hageplanlegging
66 98 73 70   firmapost@st-landskap.no
www.st-landskap.no
Verliin landskapsarkitektur
Ljarbuveien 54B
1167 Oslo                        Hageplanlegging
91 73 21 08   verliin@online.no
Østengen & Bergo AS
Malerhaugv. 19-23
0661 Oslo
23 30 44 80 23 30 44 81 firmapost@ostengen-bergo.no
www.ostengen-bergo.no

<< tilbake til TOPPEN

 

 

 

 

 

 

 

østland

Østfold/Hedmark/Oppland/Buskerud/Vestfold/Telemark

Firma Telefon Telefaks E-post/Nettside

Østfold

Konsulentkontorer 
Interconsult ASA
Bryggeriv. 2
1601 Fredrikstad
69 39 49 00   rus@interconsult.com
www.interconsult.com

Landskapsariktektkontorer

Landskapsarkitekt MNAL Ellen Arntzen
Utgård
1684 Vesterøy               Hageplanlegging
416 63 430   ellen.ar@online.no
Landskapsarkitekt MNAL 
Ingeborg Langeland Degnes
Eidsberg prestegård
1880 Eidsberg                 Hageplanlegging
69 89 42 19
482 53 733
  ildegnes@online.no
Landskapsarkitekt MNLA 
Nils Skaarer

1892 Degernes               Hageplanlegging
69 22 82 22   nskaarer@online.no
www.nilsskaarer.no
Landskapsarkitekt MNLA 
Per André Hansen

Christianslund Allé 4
1612 Fredrikstad
69 95 50 00
90 93 57 87
69 95 50 01 post@lark.no
Landskapsarkitektene 
Berg & Dyring AS

Sjøgt. 15
1503 Moss
69 27 65 38
48 04 44 42
90 74 79 01
69 27 65 40 post@bergogdyring.no
www.bergogdyring.com
Strek & linje 
landskapsarkitekter MNLA
Folke Bernadottsegt. 35
1511 Moss       
95 24 21 63   maria@strekoglinje.com

www.strekoglinje.com

Hedmark

Konsulentkontorer 
Arkitektbua AS
Størksv. 2
2420 Trysil
62 45 06 85 62 45 15 90 firmapost@arkitektbua.no

Landskapsariktektkontorer

Arkadia Landskap
Kroken gård
2480 Koppang              Hageplanlegging
62 46 40 34
91 39 05 12
62 46 40 34 arkadialandskap@yahoo.no
Feste AS Tynset
Kongsv. 4
2500 Tynset
62 48 03 55
95 87 42 17
62 48 14 35 tynset@feste.no
Landskapsarkitekt MNLA 
Bjørg Rimfeldt

Stømnerhøiden
2208 Kongsvinger         Hageplanlegging
62 88 83 80
91 30 05 75
62 88 83 84 bjorg.rimfeldt@online.no
Landskapsarkitekt MNLA 
Elisabeth Enger

Tomsrønningen
2340 Løten                    Hageplanlegging
62 59 42 60 62 59 42 61 elisabeth.enger@c2i.net
Landskapsarkitekt MNLA 
Erling Tronsmoen

Kongsv. 4
2500 Tynset
62 48 64 00 62 18 14 35 erling.tronsmoen@vianova.no
Landskapsarkitekt MNLA 
Toralf Lønrusten AS

Åkre
2485 Rendalen
62 46 71 78
957 00 267
  wibrusten@rendalen.online.no
Syklus - plan og landskap
Kronborgv. 2
2318 Hamar
62 55 22 23
951 09 304
  anne.midtveit@syklus.net
VILLBRING landskap
Falsengt. 12
2317 Hamar                 Hageplanlegging
62 52 87 26
975 78 721
412 96 058
  villbring@villbring.no

Oppland

Konsulentkontorer 
Arne Olav Moen 
landskapsarkitekt MNLA

Biristrandvn. 294
2837 Biristrand
61 14 08 80
97 59 46 16
61 14 08 81 aom@aom.no

Landskapsariktektkontorer

Feste Lillehammer AS
Storgt. 37
2609 Lillehammer
61 28 73 70 61 28 73 71 lillehammer@feste.no
www.feste.no
Landskapsarkitekt MNLA 
Inger Gjøby

Høigård
2849 Kapp                    Hageplanlegging
61 16 99 96    

Buskerud

Landskapsariktektkontorer

Hindhamar AS 
Landskapsarkitekter MNLA

Danvikgt. 24
3045 Drammen
32 23 42 40
91 36 62 56
32 89 50 63 drammen@hindhamar.no
www.hindhamar.no
Landskapsarkitekt MNLA 
Marianne Laa

Sundrev.81
3571 Ål                        Hageplanlegging
32 08 13 55
97 16 51 67
32 08 46 09  

Vestfold

Konsulentkontorer 
Scandiaconsult AS
Conradisgt. 5-7
3101 Tønsberg
33 30 17 00 33 30 17 01 tonsberg@scc.no
www.scc.no

Landskapsariktektkontorer

Grønn Sone Landskapsarkitekter mnla as
Åshaugv. 62
3170 Sem                 
                                     Hageplanlegging
33 33 49 00
33 12 68 81
908 57 531
901 56 237
  post@gronnsone.no
Gullik Gulliksen AS
Landskapsarkitekter MNLA

Framnesv. 7
3206 Sandefjord               Hageplanlegging
33 48 31 80 33 48 31 81 firmapost@gullikgulliksen.no
TEGN Landskp
Postboks 1511 Framnes
3206 Sandefjord               Hageplanlegging
33 06 17 63
906 80 662
  mtegn@online.no
Telemark
Konsulentkontorer 
Asplan Viak Sør AS
Cappelensgt. 11
3701 Skien
35 90 56 00 35 90 56 01 skien@asplanviak.no
www.asplanviak.no

Landskapsariktektkontorer

Feste Grenland AS
Tordenskioldsgt. 6
3701 Skien
35 93 02 10 35 52 23 30 granland@feste.no
www.feste.no
Landskapsarkitekt MNLA Aslaug Norendal
Norendal
3810 Gvarv                     Hageplanlegging
415 56 322   aslaugnorendal@hotmail.no
Tre Streker Landskapsarkitektkontor
Russmo
3893 Vinjesvingen            Hageplanlegging
35 07 42 28
916 18 789
  e-kringl@online.no

<< tilbake til TOPPEN

 

 

 

 

 

 

 


vest

Agder/Rogaland/Bergen/Hordaland/Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal

Firma Telefon Telefaks E-post/Nettside
Agder
Konsulentkontorer 
Asplan Viak Sør AS
Serviceboks 701
4808 Arendal                   Hageplanlegging
37 03 55 60   arendal@asplanviak.no
www.asplanviak.no
Asplan Viak Sør AS
Tollbugata 40 
4614 Kristiansand
37 10 75 00   kristiansand@asplanviak.no
www.asplanviak.no

Landskapsariktektkontorer

Grefstad Wiig
Grefstadvika
4885 Grimstad                
Hageplanlegging
37 04 72 03
958 12 317
  camillagwiig@yahoo.no
Grønn Strek as landskapsarkitekter mnla
Vestre Strandgt. 42
4612 Kristiansand S
38 10 70 40   post@gronnstrek.no
www.gronnstrek.no
Kari Huvestad Landskapsarkitekte MNLA
Øvre Tyholmsv. 3
4836 Arendal                  
Hageplanlegging
37 02 29 54
916 14 677
  mic-full@online.no
Østengen & Bergo AS 
Kranv. 64 A
4950 Risør
37 15 16 01 37 15 16 04  jo@ostengen-bergo.no
Rogaland
Konsulentkontorer 
AROS AS
Langgt.10
4306 Sandnes
51 66 50 00 51 62 39 56 mail@aros.no
Asplan Viak Stavanger AS
Østervåg 7
4006 Stavanger               Hageplanlegging
51 20 45 00 51 89 47 89 stavanger@asplanviak.no
www.asplanviak.no
Origo a.s
Nedre Banegt. 3
4014 Stavanger               Hageplanlegging
51 89 97 90 51 89 97 99 hu@origo-as.no
www.origo-as.no

Landskapsariktektkontorer

Jens Peter Koefoed 
Landskapsarkitekt MNLA

Hanabryggene Sandnes
4339 Ålgård                     Hageplanlegging
51 61 77 75
911 35 825
  post@jpkoefoed.com
LandArk - Foto
Mosev. 5
4353 Klepp St.
926 22 556   landark@landark.no
www.landark.no
Landskapsarkitekt MNAL Astrid Norland
Obstfeldersv. 3
4100 Jørpeland                Hageplanlegging
51 74 15 40
994 48 229
  an@enkel.n
Skjold - Sægrov - Torpe AS
Landskapsarkitekter MNLA

Verksgt. 62
4013 Stavanger               Hageplanlegging
51 85 63 50 51 85 63 60 sst@sst.rl.no
www.sst.rl.no
Hordaland
Konsulentkontorer 
Arkitektgruppen CUBUS AS
Valkendorfsgt. 9
5001 Bergen
55 21 44 00 55 21 44 01 office@arkitektgruppen-cubus.no
www.arkcubus.com
Asplan Viak Bergen AS
Fabrikkgt. 3
5824 Bergen
55 59 67 00 55 59 67 50 bergen@asplanviak.no
Fortunen Arkitekter a.s.
Torgallmenningen 7
5824 Bergen
55 36 66 00   arkitekter@fortunen.no
www.fortunen.no
Norconsult AS - Bergen
Starvhusgt. 2 b
5811 Bergen
55 54 11 00
55 54 11 35
55 54 11 01 koh@norkonsult.no
www.norconsult.no
Opticonsult AS
Storetveitv. 98
5072 Bergen                      Hageplanlegging
55 27 50 00   firmapost@opticonsult.no
www.opticonsult.no
Plan Vest AS
Sunnhordalandskaien, Leirvik
5404 Stord
53 40 37 80 53 40 37 89 post@planvest.no

Landskapsariktektkontorer

Berit Hartveit Landskapsarkitekt MNLA
Møllendalsv. 17
5009 Bergen                      Hageplanlegging
55 29 33 64
97 09 83 94
  berit.h@online.no
Janet Wiberg Landskapsarkitekt MNLA
Sivilarkitekt MNAL

Valckendortsgt, 4
5012 Bergen
55 36 67 11
957 30 271
  j-wiberg@online.no
Kalve Landskapsarkitekter MNLA
Georgernes Verft 12 USF
5011 Bergen
55 21 07 00
909 58 091
  kalve@kalve-landskp.no
Kari Kvam 
landskapsarkitekt MNLA

Porsvn. 27
5142 Fyllingsdalen           Hageplanlegging  
55 16 16 35 55 16 16 35 karkvam@online.no
Riss Landskap as
Postboks 3900
5835 Bergen                   Hageplanlegging 
55 55 97 70
415 07 954
55 55 97 71 post@riss-landskap.no
www.riss-landskap.no
Smedsvig AS Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Korskirkesmauet 2 B
5018 Bergen
55 21 04 70
917 26 115
55 21 04 80 post@smedsvig-landskap.no
www.smedsvig-landskap.no
Berit Hartveit Landskapsarkitekt MNLA
Møllendalsv. 17
5009 Bergen                
55 29 33 64
97 09 83 94
  berit.h@online.no
Smedsvig AS Landskapsarkitekter MNLA
Øvre Korskirkesmauet 2 B
5018 Bergen
55 21 04 70
917 26 115
55 21 04 80 post@smedsvig-landskap.no
www.smedsvig-landskap.no
Sogn og Fjordane
Konsulentkontorer 
Arki arkitektar as
Angedalsv. 4
6801 Førde                       Hageplanlegging
57 72 22 50 57 72 22 50 arki@arki.no
ISIS Asplan Viak AS
Riverdalen 8
6861 Leikanger
57 65 69 00 57 65 69 19 isis@isis.no
www.asplanviak.no
Nordplan AS
Eidsgt. 25
6771 Nordfjordeid             Hageplanlegging
57 86 10 88 57 86 11 10 post@nordplan.no

Landskapsariktektkontorer

AS Landskapsarkitekt MNLA
Valborg Leivestad
Fjørev. 5
5800 Sogndal
57 67 23 80 57 67 56 55 valborgleivestad@online.no
Landskapsarkitekt MNLA Eli Kjær
Timberstigen 25
6821 Sandane                 Hageplanlegging
57 86 58 65 57 86 65 28  
Landskapsarkitekt MNLA
Morten Clemetsen

Fjordsenteret
5745 Aurland
57 63 36 29 57 63 33 78 clemetse@online.no
Møre og Romsdal
Konsulentkontorer 
Asplan Viak Trondheim AS avd. Molde
Enenv. 2 a 
6400 Molde
71 24 04 80 71 24 04 81 molde@asplanviak.no
www.asplanviak.no

Landskapsariktektkontorer

Landskapsarkitekt MNLA 
Roger Tokle AS
Julsrudv. 4

6401 Molde                      Hageplanlegging
71 25 62 62
90 19 27 31
71 25 62 57 roger.tokle@moldenett.no

<< tilbake til TOPPEN

 

 

 


nord

Trønderlag/Nordland/Troms/Finnmark

Firma Telefon Telefaks E-post/Nettside
Trønderlag
Konsulentkontorer 
Agraff AS
Mellomla 90 a
7018 Trondheim
73 84 13 10
971 99 714
  firmapost@agraff.no
www.agraff.no
Asplan Viak Trondheim AS
Tempev. 22
7483 Trondheim
73 94 97 97 73 94 97 90 trondheim@asplanviak.no
www.aspianviak.no
Multiconsult AS Trondheim,
avd. Plan og Infrastruktur

Sorgenfriv. 9
7486 Trondheim
73 10 62 00   gunnar.toerud@multiconsult.no
www.multiconsult.no
PLAN Arkitekter AS
Fjordgt. 50
7010 Trondheim
73 53 62 00 73 53 62 01 plan@plan.no
Selberg Arkitektkontor AS
Erling Skakkes gt. 25
7492 Trondheim
73 56 27 00 73 56 27 11 knut@selberg.no

Landskapsariktektkontorer

1030 plan og landskap
Helberg - Sjøbygda
7650 Verdal                     Hageplanlegging
91 33 36 80   1030@plan-landskap.nn
www.plan-landskap.no
Grete Sildnes
Landskapsarkitekt MNLA

Gravbrøt
7760 Snåsa                     Hageplanlegging
74 15 25 82
97 07 82 11
74 15 25 82 gsild@frisurf.no
Jorunn Munkeby
Landskapsarkitekt MNLA

Innherredsvn. 57 B
7500 Stjørdal                  Hageplanlegging
74 83 44 90 74 83 44 55 jmunkeb@frisurf.no
Kjellaug Jule Landskapsarkitekt MNLA
Melbylykkja
7357 Skaun                    Hageplanlegging
72 86 46 93   kj-jule@online.no
Lunde og Nilssen
Landskapsarkitekter MNLA AS

Nedre Bakklandet 6
7014 Trondheim              Hageplanlegging
73 51 29 55 73 51 35 03 landskap@lunde-nilssen.no
Løvetanna Landskap
Kjøpmannsgt. 19
7013 Trondheim           
73 51 58 50   loevet@online.no
Marit Danielsen 
Landskapsarkitekt MNLA

Jakob Weidemannsgt.8
7713 Steinkjer              Hageplanlegging  
74 16 39 99
99 32 86 80
74 13 44 07 marit@danielsen.org
Nils Flønes Landskapsarkitekt MNLA
Sakslundv. 4
7562 Hundhamaren
73 97 67 93
918 69 329
  nils@landscape.no
www.landscape.no
Nordland

Landskapsariktektkontorer

Polarlandskap AS
pb. 19
8501 Narvik
76 94 61 77 76 94 61 77 landskap@online.no
Polarlandskap AS
pb.4216 Jensvoll
8089 Bodø
90 59 44 94   landskap@online.no
Troms
Konsulentkontorer 
Asplan Viak Tromsø
Grønnegt.32
9008 Tromsø                  
Hageplanlegging
77 75 88 80 77 68 40 74 tromso@asplanviak.no
Barlindhaug Consult AS
Sjølundv. 2
9291 Troms
72 62 26 00   firmapost@barlindhaug.no

Landskapsariktektkontorer

Polarlandskap AS
pb. 128
9252 Tromsø
77 65 50 16 77 65 50 16 landskap@online.no
Finnmark

Landskapsariktektkontorer

Arnt Pedersen 
Landskapsarkitekt MNLA

Storgt. 28
9900 Kirkenes
78 99 33 93
91 80 95 59
78 99 33 93 lanapede@online.no
Aurora Landskap AS
Sorenskriverv. 11

9511 Alta                       Hageplanlegging
78 44 00 88 78 44 00 87 aurora@aurora-landskap.no

<< tilbake til TOPPEN

 

 

 

 

 

 

 


fritt

Frittstående  Landskapsarkiter

 
Firma Telefon Telefaks E-post/Nettside
FC Landskap            
Skiveien 200                          

1415 Oppegård             
Omtale
66 99 32 00

66 99 23 20

fredclaterbos@c2i.net

       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

*